Modicforandringer forklart av Modicgruppa i RiN

I denne utdypende artikkelen har Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge, oppsummert den kunnskapen gruppeledelsen så langt har samlet inn ut fra erfaringer, teorier, etablert kunnskap, og ikke minst forskning på Modicforandringer. Den presenterer hva Modicforandringer er, ulike aspekter og utfordringer rundt Modic, og ikke minst forskning på behandlingsmuligheter. Artikkelen vil kunne bli revidert etterhvert som ny kunnskap blir tilgjengelig. Kildehenvisninger er vedlagt sist i artikkelen.

Link til artikkel: http://ryggforeningen.clients.no/public_html/uploads/downloads/Modicforandringer-av-Modicgruppa-RiN-2018-01_20181120211537.pdf