DSC01976.jpg

Astrid Landewall, fysioterapeut og ansvarlig leder

Astrid Landewall er ansvarlig leder og medeier av Modic Norge AS. Hun er fysioterapeut med Statliche Examen fra Rehab Zentrum, Berlin. Hun har erfaring fra flere ulike klinikker og sykehus i Tyskland og Norge. Hun har arbeidet som rådgivende fysioterapeut i helsetjenesten i Sverige. Under ledelse av Hanne Albert er hun blitt kurset i behandling av Modicforandringer ved Modicklinikken i Odense, Danmark.

Astrid er også utdannet idrettstrener, profesjonell coach og mindfulnessinstruktør samt mange års erfaring fra utvikling av fysisk og mental helse for individer og ledere.

Astrid har som behandler et sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid og helheten hos mennesket. Hvor både det mentale, fysiske og emosjonelle perspektivet inngår for å gi pasientene best mulige forutsetninger for gjennomføring og mestring av behandlingsforløpet.

even+l%C3%A6rum.jpg

Even Lærum, professor og medisinsk spesialrådgiver

Lærum er professor emeritus i allmennmedisin og en av Norges mest erfarne ryggspesialister. Han er tidligere leder av Formidlingsenheten for muskel-og skjelettlidelser (FORMI) ved Oslo universitetssykehus og tidligere leder av Formidlingsenheten for Nasjonalt ryggnettverk som var et tverrfaglig nettverk av ryggklinikere.

Han har bemerket seg nasjonalt og internasjonalt som lege, forsker, foreleser, forfatter og formidler, og har fått flere utmerkelser, blant annet Kongens fortjenestmedalje for sin innsats innen helsefeltet.

Han har fra 2000 hatt klinisk praksis og vært medisinsk rådgiver for pasienter med sammensatte nakke og/eller ryggplager og er siden 2019 tilknyttet Modicklinikken.

Ryggsmerter koster det norske samfunnet 25 milliarder kroner årlig. Gjennom deling av ny kunnskap og ulike erfaringer fra Modicbehandling skaper vi de beste forutsetninger for å sammen kunne løse et betydelig folkehelseproblem.
— Astrid Landewall, fysioterapeut og ansvarlig leder ved Modicklinikken