For en friskere og mer smertefri hverdag

 

 I Norge er det ca 6% av befolkningen som har Modicforandringer. Mange har tilstanden uten at de selv er klar over det. Modicklinikken drives av Modic Norge AS. Modic Norge ønsker å hjelpe de som sliter med smertene Modicforandringer forårsaker. Ved gjennomføring av en målrettet behandling kan Modicpasienter få en bedre og friskere hverdag, med langt mindre smerter. Vi arbeider for at Modicpasienter skal kunne vinne tilbake hverdagen, samt komme ut i arbeid igjen.

 
DSC01976.jpg

Astrid Landewall, fysioterapeut og ansvarlig behandler

Astrid Landewall er ansvarlig behandler og medeier av Modic Norge AS. Hun er fysioterapeut med Statliche Examen fra Rehab Zentrum, Berlin. Hun har erfaring fra flere ulike klinikker og sykehus i Tyskland og Norge. Hun har arbeidet som rådgivende fysioterapeut i helsetjenesten i Sverige. Under ledelse av Hanne Albert er hun blitt kurset i behandling av Modicforandringer ved Modicklinikken i Odense, Danmark.

Astrid er også utdannet idrettstrener, profesjonell coach og mindfulnessinstruktør samt mange års erfaring fra utvikling av fysisk og mental helse for individer og ledere.

Astrid har som behandler et sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid og helheten hos mennesket. Hvor både det mentale, fysiske og emosjonelle perspektivet inngår for å gi pasientene best mulige forutsetninger for gjennomføring og mestring av behandlingsforløpet.

even+l%C3%A6rum.jpg

Even Lærum, professor og medisinsk spesialrådgiver

Lærum er professor emeritus i allmennmedisin og en av Norges mest erfarne ryggspesialister. Han er tidligere leder av Formidlingsenheten for muskel-og skjelettlidelser (FORMI) ved Oslo universitetssykehus og tidligere leder av Formidlingsenheten for Nasjonalt ryggnettverk som var et tverrfaglig nettverk av ryggklinikere.

Han har bemerket seg nasjonalt og internasjonalt som lege, forsker, foreleser, forfatter og formidler, og har fått flere utmerkelser, blant annet Kongens fortjenestmedalje for sin innsats innen helsefeltet.

Han har fra 2000 hatt klinisk praksis og vært medisinsk rådgiver for pasienter med sammensatte nakke og/eller ryggplager og er siden 2019 tilknyttet Modicklinikken.

Ryggsmerter koster det norske samfunnet 25 milliarder kroner årlig. Gjennom deling av ny kunnskap og ulike erfaringer fra Modicbehandling skaper vi de beste forutsetninger for å sammen kunne løse et betydelig folkehelseproblem.
— Astrid Landewall, fysioterapeut og ansvarlig behandler ved Modicklinikken

Modic Norge AS


Send mail eller ring:

post@modicnorge.no

tlf. 413 79 332


 

Besøk:

Modicklinikken, Traneveien 1, 2 etasje, 0575 Oslo. Gateparkering.

T-Banestasjon: Hasle, Carl Berner eller Løren. Det er ca 5 - 10 minutters gange.

Buss: 21 til holdeplass Einars vei og ca. 1 minutt gange.


Skriv til oss:

Navn *
Navn