For en friskere og mer smertefri hverdag

 

 I Norge er det ca 6% av befolkningen som har Modicforandringer. Mange har tilstanden uten at de selv er klar over det. Modicklinikken drives av Modic Norge AS. Modic Norge ønsker å hjelpe de som sliter med smertene Modicforandringer forårsaker. Ved gjennomføring av en målrettet behandling kan Modicpasienter få en bedre og friskere hverdag, med langt mindre smerter. Vi arbeider for at Modicpasienter skal kunne vinne tilbake hverdagen, samt komme ut i arbeid igjen.

 
DSC01976.jpg

Astrid Landewall, fysioterapeut og ansvarlig leder

Astrid Landewall er ansvarlig leder og medeier av Modic Norge AS. Hun er fysioterapeut med Statliche Examen fra Rehab Zentrum, Berlin. Hun har erfaring fra flere ulike klinikker og sykehus i Tyskland og Norge. Hun har arbeidet som rådgivende fysioterapeut i helsetjenesten i Sverige. Under ledelse av Hanne Albert er hun blitt kurset i behandling av Modicforandringer ved Modicklinikken i Odense, Danmark.

Astrid er også utdannet idrettstrener, profesjonell coach og mindfulnessinstruktør samt mange års erfaring fra utvikling av fysisk og mental helse for individer og ledere.

Astrid har som behandler et sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid og helheten hos mennesket. Hvor både det mentale, fysiske og emosjonelle perspektivet inngår for å gi pasientene best mulige forutsetninger for gjennomføring og mestring av behandlingsforløpet.

even+l%C3%A6rum.jpg

Even Lærum, professor og medisinsk spesialrådgiver

Lærum er professor emeritus i allmennmedisin og en av Norges mest erfarne ryggspesialister. Han er tidligere leder av Formidlingsenheten for muskel-og skjelettlidelser (FORMI) ved Oslo universitetssykehus og tidligere leder av Formidlingsenheten for Nasjonalt ryggnettverk som var et tverrfaglig nettverk av ryggklinikere.

Han har bemerket seg nasjonalt og internasjonalt som lege, forsker, foreleser, forfatter og formidler, og har fått flere utmerkelser, blant annet Kongens fortjenestmedalje for sin innsats innen helsefeltet.

Han har fra 2000 hatt klinisk praksis og vært medisinsk rådgiver for pasienter med sammensatte nakke og/eller ryggplager og er siden 2019 tilknyttet Modicklinikken.

Ryggsmerter koster det norske samfunnet 25 milliarder kroner årlig. Gjennom deling av ny kunnskap og ulike erfaringer fra Modicbehandling skaper vi de beste forutsetninger for å sammen kunne løse et betydelig folkehelseproblem.
— Astrid Landewall, fysioterapeut og ansvarlig leder ved Modicklinikken

Modic Norge AS


Send mail eller ring:

post@modicnorge.no

tlf. 413 79 332


 

Besøk:

Modicklinikken, Modic Norge AS, Vallegate 7, 1 etajse, 0454 Oslo.

Gateparkering eller buss 31 til Colletts gate og ca. 4 min (260m) gange.


Skriv til oss:

Navn *
Navn

Personvernerklæring

1      Innledning

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Modic Norge AS samler inn og benytter personopplysninger. Målet er å gi en overordnet oversikt over vår behandling av personopplysninger.

2      Registrering av personopplysninger

Vi registrerer personopplysninger om deg i følgende tilfelle:

 • Når du henvender deg til oss via kontaktskjema på våre nettsider, www.modicnorge.no

 • Ved oppfølging av henvendelser på telefon vil relevante helseopplysninger registreres i vårt journalsystem

 • I forbindelse med konsultasjon og behandling vil relevante helseopplysninger registreres i vårt journalsystem.

 • Ved henvedelse på e-post vil personopplysninger registreres i vårt journalsystem. E-posten vil deretter slettes.

Opplysninger vi lagrer om deg er:

 • Navn

 • Adresse

 • Telefonnummer

 • E-postadresse

 • Helseopplysninger som er relevant for diagnostisering, behandling og oppfølging.

Hvis du kontakter oss via kontaktskjema på vår nettside, www.modicklinikken.no vil i tillegg følgende informasjon lagres:

 • IP-adresse

2.1    Henvendelse via e-post eller kontaktskjema på nettsiden

Ved henvendelse på e-post eller via kontaktskjema på vår nettside skal det kun oppgis overordnede beskrivelser og kontaktdata. Helseopplysninger og annen sensitiv informasjon skal ikke oppgis.

3      Lagring av personopplysninger

Personopplysninger lagres i vårt journalsystem. Dette er et anerkjent og sikkert journalsystem som brukes av flere helseinstitusjoner. Modic Norge AS har gode og sikre rutiner for pålogging og tilgang til informasjonen slik at kun de som har bruk for informasjonen i forbindelse med behandling og oppfølging av den enkelte pasient har tilgang til informasjonen.

Informasjon som sendes via e-post blir der det er relevant registrert i journalsystemet, og e-posten blir slettet.

Informasjon som sendes inn via kontaktskjemaet på våre nettsider, www.modicnorge.no vil sendes til vår e-postkonto post@modicnorge.no. Relevant informasjon vil registreres i vårt journalsystem og e-posten vil slettes.

I enkelte tilfeller vil noen helseopplysninger som behandlingshistorikk, bilder (MR etc) lagres på fysiske medier som minnepinner, CD’er osv i våre lokaler. Dette blir lagret i et egnet låsbart skap. Nøkkel oppbevares ikke i lokalene utenfor åpningstidene.

3.1    Sletting av informasjon

All informasjon lagres i journalsystemet i 12 måneder etter at behandling er avsluttet.

Avsluttet behandling defineres som:

 • Det er implisitt avtalt mellom Modic Norge AS og pasienten at behandling er avsluttet

 • Det har gått en periode på 12 måneder siden forrige behandling

Dersom du gir samtykke til det kan Modic Norge AS lagre personopplysninger ut over dette i følgende tilfeller:

 • For å ivareta historikk ved eventuelle senere behandlinger

 • For å kunne benytte informasjon om helsesituasjon, diagnoser, behandlingsopplegg og annen relevant informasjon for eventuelle senere forskningsprosjekt. Dersom opplysningene senere skal benyttes til dette skal hver enkelt pasient varsles og informeres om hva slags opplysninger som skal benyttes, forskningens hensikt og særskilt gi samtykke til dette.

Samtykke til dette gis på eget skjema.

4      Videreformidling av personopplysninger

Der det er relevant, og etter samtykke, kan informasjon om diagnoser, behandlingsopplegg etc oversendes til autorisert helsepersonell som (inkludert, ikke begrenset til) fastlege, sykehus, andre behandlende institusjoner. Dette gjøres via vårt journalsystem og Norsk Helsenett. Opplysninger vil ikke oversendes på e-post eller på andre måter som ikke er sikre.

Helseopplysninger som sendes til deg som pasient sendes via post til din adresse eller via DigiPost.

5      Bruk av personopplysninger

Personopplysningene benyttes for å kontakte og ha nødvendig dialog med hver enkelt pasient for å avtale og følge opp relevant behandling. Opplysninger om helsetilstander og diagnoser benyttes for å tilpasse et relevant og best mulig individuelt tilpasset behandlingsopplegg

6      Dine rettigheter

6.1    Innsyn i egne opplysninger

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Dette gjøres til e-postadresse: post@modicnorge.no. Vi vil svare deg så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

6.2    Retting av opplysninger

Dersom opplysningene vi har lagret om deg er feil, har du rett til at dette korrigeres. Dette gjøres til e-postadresse: post@modicnorge.no. Vi vil svare deg så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

6.3    Sletting av personopplysninger

Du har rett til å få slettet de opplysningene vi har lagret om deg. Dette gjøres til e-postadresse: gdpr@mallofnorway.com. Vi vil svare deg så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

7      Kontaktdata

Alle henvendelser eller spørsmål knyttet til personvernerklæringen rettes til: Modic Norge AS, Vallegata 7, 0454 Oslo, tlf: +413 79 332, post@modicnorge.no