Har du vondt i ryggen?

Har du prøvd ulike behandlinger uten å bli kvitt ryggsmertene?

 
 

Da har du muligens Modicforandringer i ryggvirvlene, og da blir du ikke kvitt smertene med vanlig ryggbehandling. Halvparten av alle som har fått konstatert prolaps utvikler Modicforandringer.

På denne siden kan du finne ut av om du har symptomer på Modic, og lære mer om mulige behandlingsforløp.

 

Modicforandringer er synlige på MR

 
AdobeStock_111122174.jpeg

Men ikke alle kan se det

Modicforandringer vises ikke på vanlige røntgenbilder. Derfor har man ikke vært i stand til å diagnostisere Modic før en startet med MR-scanning. Hanne Albert har siden 2000 forsket på Modic og kunne i 2012 for første gang konkludere med at mange tilfeller som tidligere var diagnostisert som eksempelvis slitasjegikt, egentlig var Modicforandringer. Modicdiagnosen er fremdeles relativt ny. Det er derfor lite erfaring og begrenset med spesialistkompetanse for å kunne avdekke Modicforandringer. Det betyr at du kan ha Modic selv om det ikke står i røntgenbeskrivelsen.

 
 

Test deg selv: 9 symptomer på Modicforandringer

 

Det finnes flere forskjeller mellom normale ryggsmerter og smerter forårsaket av Modic forandringer. Hvis 3 eller flere av følgende 9 symptomer stemmer med dine, så kan dette indikere på at du har Modicforandringer. Hvor mange av symptomene har du?

 
 

Svarte du JA på flere enn 3 spørsmål så har du muligens Modic forandringer.

 

Bruk linken til skjemaet for bestilling av vurdering av dine MR bilder. Du trenger den delingskode du fikk fra laboratorium når du tok bildene. Av hensyn til personvernet kan vi ikke lengre ta imot bildefiler i mail, derfor er delingskoden nødvendig.

Kostnad for MR vurdering er 500,-. Hvis vi konstaterer at dine Modicforandringer kvalifiserer for behandling blir beløpet refundert i forbindelse med oppstart av behandling.

MR-bildene bør ikke være eldre enn 8 måneder for at vi skal kunne gi en kvalifisert vurdering. Må det tas ny MR-scanning, er det viktig at MR-scanneren er innstilt slik at den kan identifisere Modicforandringer. Står det ikke på henvisningen, må du gjøre personalet oppmerksom på dette. Når MR-bildene og sykdomshistorien din er evaluert, tar vi kontakt og informerer deg om våre funn.

 
 
 
 
 

Modic er en forholdsvis ny “diagnose” og som krever spesiell behandling

 

Modicforandringer er en forholdsvis ny diagnose. Mange pasienter og helsepersonell kjenner ikke til den enda, og derfor er “diagnosen” fremdeles kontroversiell. Noe som bidrar til at pasienter også blir tvilrådige. Den ble først beskrevet i 1988 av Dr. Michael Modic, og ble oppkalt etter han. Han beskrev hvordan Modicforandringer ser ut på en MR-scanning.

Dr. Modic tok også knokkelprøver, for å kunne beskrive hvilke forandringer som skjer i knoklene. Siden det ikke er mulig å se forandringen på vanlige røntgenbilder, har man ikke vært i stand til å se Modicforandringene før en ny undersøkelsesmetode kom med MR-scanningen. 

Behandlingsformer som vanligvis er effektive for å bli kvitt smerter hos pasienter med klassiske ryggproblemer, virker dessverre ofte motsatt for pasienter med Modicforandringer, da de opplever at smertene øker underveis eller etter trening.

Behandlingsforløpet tilpasses individuelt, avhengig av om Modicforandringen er bakteriell, revmatologisk eller mekanisk.

 
 

Behandling av bakteriell Modicforandring

 

Modicforandringer kan oppstå som følge av en bakteriell infeksjon i mellomvirvelskiven i forbindelse med en prolaps, det vil si at mellomvirvelskiven har glidd ut. For bakteriell Modic kan antibiotikabehandling over 100 dager komme på tale som et fundament i behandlingen.

 
 

Behandling av revmatologiske Modicforandringer

 

Det finnes visse former for gikt i ryggsøylen, for eksempel Bekhterev. Hos pasienter med denne sykdommen kan man ofte se Modicforandringer. Det vil oftest komme frem av MR-beskrivelsen. Disse Modicforandringene har et typisk utseende, som man lett kan skille fra de andre typene. Uansett hvilken form for gikt i ryggsøylen pasienten har, er det viktig å bli henvist til Revmatolog.

 
 

Behandling av mekaniske Modicforandringer

 

Eksempel på tilstander som kan forårsake mekaniske Modicforandringer er Spondylolistese (ventral forskyvning av ryggvirvel i forhold til de andre virvlene), og Scoliose (rotasjon i ryggvirvlene). I noen tilfeller kan man behandle mekaniske Modicforandringer med biostimulerende laser. Denne behandlingen kan ikke kurere årsaken, men reduserer betennelses prosessen, det mange også kaller inflammasjon, slik at pasienten opplever en smertelindring

 
 
 

Støttebehandling med biostimulerende laser

En ryggvirvel med Modicforandringer har mange små mikroskopiske brudd. Når behandlingen med antiinflammatoriske midler har eliminert bakteriene i virvelen, og inflammasjonen går tilbake, kan benstrukturen heles igjen. Fra endene av knoklene dannes osteoblaster; celler som bygger ny knokkelmasse. Ved normal helingsprosess dannes osteblastene i et jevnt tempo og knokkelen blir etter en tid helet igjen. Det finnes indikasjoner på at behandling med biostimulerende laser bidrar til at dannelsen av nye osteoblaster øker i tempo, hvilket forkorter helingsprosessen. Mange pasienter opplever og at laserbehandling lindrer smerter. Den vitenskapelige dokumentasjonen på at laserbehandling raskere behandler Modicforandringer, er i Norge ikke godt nok dokumentert, og derfor velger vi å ikke bruke laser som en obligatorsk støttebehandling av bakterielle Modicforandringer, men som et frivillig valg.

 
 

Kan jeg få Modic tilbake etter behandling?

 

Modicforandringen du har hatt kommer ikke tilbake. Dersom du får en ny prolaps, finnes det risiko for at du kan utvikle Modic på nytt.

 
 

Prognose hvis Modicforandringer ikke behandles

 

Uten behandling er prognosen for å bli kvitt Modicforandringene dessverre svært langvarig og dårlig. Modicforandringer kommer som oftest etter en prolaps. Over tid blir det en forverring av mikrobruddene. Prognosen for en vellykket behandling blir derfor dårligere jo lengre tid det tar før behandling påbegynnes.

En forskningsrapport som ble offentliggjort i England i mai 2014, viser at prognosen for å bli frisk fra Modicforandringer er verre enn tidligere antatt. Tidligere forskning konkluderte med at Modicpasienter kan forvente seg 10 - 12 år med smerter. Men i studien fra 2014 konstaterte forskerne at etter 10 år var Modicforandringene forsvunnet hos kun 3,5 % av pasientene.

 
 
 
 
 

Ulike definisjoner av Modicforandringer

 

Modicforandring – Type 1

Type 1 er den vanligste formen for Modicforandring. Ved Modic type 1 forekommer det væske som skader selve benstrukturen til ryggvirvelen og utvikling av smertenervetråder forårsaker smertene. På en MR-scanning kan man se betennelse, det mange også kaller inflammasjon, og ødem i og rundt ryggvirvelen.

Modicforandring – Type 2

I type 2 ses fettinfiltrasjon i benmargen som har blitt byttet ut av det originale benmarginnholdet. Fettet erstatter det vevet som egentlig skulle vært der. Type 2 er den typen som det er oppdaget færrest tilfeller av, men er den mest alvorlige formen for Modic forandringer.

Nyere forskning utfordrer klassifiseringen...

…av Modicforandringer type 1 og type 2. Det vises ulike resultater avgjørende av hvilken type MR-scanner pasienten har fått tatt bildene i. Det finnes lavfrekvent og høyfrekvent scanner. Professor Tom Bendix på Videncenter for Rygsygdomme og Radiolog Joan Solgård Sørensen har gjennomført en anerkjent studie. I studiet scannet de 20 pasienter med Modicforandringer, både i en høy- og en lavfrekvent MR-scanner. Pasienter som i en lavfrekvent scanner viste Type 1 forandringer, viste Type 2 forandringer i en høyfrekvent scanner. Det betyr at Modic type 1 & type 2 behandles på samme måte.

Modicforandringer – Type 3

Modic 3 forandringer oppstår enten gjennom revmatologisk eller mekaniske årsaker, og bør bli behandlet av Revmatolog.

 

Linker til forskningsrapporter om Modicforandringer:


I denne utdypende artikkelen har Modicgruppa i Ryggforeningen Norge, oppsummert den kunnskapen gruppeledelsen så langt har samlet inn fra erfaringer, teorier, etablert kunnskap, og ikke minst forskning på Modicforandringer. Den presenterer hva Modicforandringer er på en god måte, med ulike aspekter og utfordringer rundt Modic, og ikke minst forskning på behandlingsmuligheter. Artikkelen vil kunne bli revidert etterhvert som ny kunnskap blir tilgjengelig. Kildehenvisninger er vedlagt sist i artikkelen.

http://ryggforeningen.clientsweb.no/public_html/uploads/downloads/Modicforandringer-av-Modicgruppa-RiN-2018-01_20181120211537.pdf


Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy.

Albert HBSorensen JSChristensen BSManniche C.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23404353


Antibiotic Treatment in Patients with Chronic Low Back Pain and Vertebral Bone Edema (Modic Type I Changes): A Randomized Clinical Controlled Trial of Efficacy.

Mohanned A. Al-Falahi, Mohammed H. Salal, Dhiaa M. Abdul-Wahab

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93450


Antibiotic treatment in patients with low-back pain associated with Modic changes Type 1 (bone oedema): a pilot study.

Albert HBManniche CSorensen JSDeleuran BW.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18718972


Modic changes, possible causes and relation to low back pain.

Albert HB, Kjaer P, Jensen TS, Sorensen JS, Bendix T, Manniche C

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17624684


Association between sciatica and Propionibacterium acnes

Stirling A, Worthington T, Rafiq M

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(00)05109-6/fulltext


Could low grade bacterial infection contribute to low back pain? A systematic review.

Urquhart DMZheng YCheng ACRosenfeld JVChan PLiew SHussain SMCicuttini FM.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25609421


Modic Changes and Disc Degeneration Caused by Inoculation ofPropionibacterium acnes inside Intervertebral Discs of Rabbits: A Pilot Study.

Zhe ChenYuehuan ZhengYe YuanYucheng JiaoJiaqi XiaoZezhu Zhou and Peng Cao

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4746301/


Lumbar modic changes-a comparison between findings at low- and high-field magnetic resonance imaging.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22498993